Contact

Basjan Mol, Soesterberg. Ervaren & gediplomeerde jeugdvoetbal trainer/coach. Nu vooral bezig met kennis- en ervaringsoverdracht naar beginnende jeugdvoetbal trainers/coaches/teamleiders in de breedtesport-teams. Daarnaast specialist tacticus voor t/c’s van jeugdselectieteams. Ook in 2021 verbonden aan D.O.S.C. Den Dolder, zij het op ad hoc basis naar de DOSC TC.

Basjan tijdens DOSC Kick-Off 9 februari 2017 = Learning by doing 70:20:10

 Telefoon 0346 – 35 05 78 E-mail  BMoVOETBAL[at]kpnmail.nl

Actuele actieve rol  ad-hoc adviseur D.O.S.C. Afdeling Voetbal Technische Commissie Jeugdvoetbal. Samenwerkend met Paul Rondeel, manager TC.

Visie op Aanpak “Lerend Voetballen, Presteren met Plezier”

Tweets http://twitter.com/bmovoetbal

DOSC Voetbalblogjes & Artikelen & Links  www.basjanmol.com/voetbal