Hoe gaat het?

      Geen reacties op Hoe gaat het?

Je kunt hier meteen door naar mijn bloggedeelte over jeugdvoetbal trainer/coaching.

http:/www.basjanmol.com/voetbal

Ervaren & gediplomeerde jeugdvoetbal trainer/coach. Nu vooral bezig met kennis- en ervaringsoverdracht naar beginnende jeugdvoetbal trainers/coaches/teamleiders in de breedtesport-teams. Daarnaast specialist tacticus voor al reeds gediplomeerde t/c’s van jeugdselectieteams. Ook in 2021 verbonden aan D.O.S.C. Den Dolder, zij het op ad hoc basis naar de DOSC TC. Geluk, Basjan Mol, Soesterberg.